EU projects

about us

UAB Baltic Blues pradėti įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektai

UAB Baltic Blues pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą “Baltic Blues, UAB klientų užsakymų valdymo skaitmenizavimas, diegiant informacinių technologijų savitarnos sprendimus 13.1.1-LVPA-K-860-01-0948“. 

Projekto biudžetas: 51.700,00 Eur, iš jų ES dalis: 38.775,00 Eur. 

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2022 m. vasario 17 d. 

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. vasario 21 d. 

Projekto tikslas - UAB “Baltic Blues” kelionių paketų užsakymų bei maršruto modulių diegimas, siekiant skaitmenizuoti klientų užsakymų valdymą ir didinti pajamų augimą. 

Projekto uždavinys - Skaitmenizuoti klientų užsakymų valdymą ir įdiegti kelionių paketų užsakymų bei maršruto modulius. 

Baltic Blues, UAB pagrindinė vykdoma veikla pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK 2 red.) 79.11 – Kelionių agentūrų veikla. Rinkos lyderė, veikianti nuo 2007 m., Baltic Blues, UAB klientams teikia išskirtinai kokybiškas atvykstamojo turizmo paslaugas, apimančias laisvalaikio ir atostogų kelionių paketus grupėms bei individualiems turistams. Įmonės veikla yra plėtojama Verslas verslui (angl. Business-to-Business / B2B) segmente, o teikiamų paslaugų paketą sudaro plataus pasirinkimo pažintinės ekskursijos, dviračių ir pėsčiųjų žygiai bei daug kitų aktyvaus laisvalaikio pramogų, tiek Lietuvoje, tiek užsienio šalyse: Baltijos šalys, Skandinavija, Lenkija ir kt.  

Atsižvelgiant į neigiamą COVID-19 pandemijos įtaką įmonėw veiklai – ženklų įmonės darbuotojų sumažėjimą bei drastišką užsakymų ir apyvartos lėšų kritimą, įmonė ieško naujų būdų, kaip efektyviai organizuoti savo veiklą ir didinti pajamas. Siekdama išlaikyti konkurencinį pranašumą, kaip ir daugelis Lietuvos turizmo ir pramogų sektoriuje veikiančių įmonių, Baltic Blues, UAB inicijuoja naudojamos verslo valdymo sistemos plėtrą, norint skaitmenizuoti klientų užsakymų valdymą ir sukurti įrankį, kuris klientams leistų sekti savo užsakymą realiu laiku, rengti kelionės dokumentus. Projekto ribose Baltic Blues, UAB naudojamoje VVS aplinkoje įvykdys 3 papildomų sistemos modulių diegimą. 

Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų, per „E. komercijos modelis COVID-19“  priemonę. 

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

UAB Baltic Blues pradėjo įgyvendinti iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų finansuojamą projektą UAB „Baltic Blues“ tarptautinio konkurencingumo stiprinimas didinant žinomumą užsienio rinkose Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0203

Projekto biudžetas: 95 708,00 Eur, iš jų ES dalis: 45 000,00 Eur.

Veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019 m. rugsėjo 19 d.

Numatoma veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2023 m. spalio 5 d. 

Projekto tikslas – aktyvus dalyvavimas tarptautinėse parodose, siekiant didinti įmonės konkurencingumą bei eksporto apimtis, įsitvirtinant esamose rinkose ir įsiliejant į naujas užsienio rinkas.

Baltic Blues, UAB – 2007 metais įkurta įmonė, kurios pagrindinė veikla – atvykstamasis turizmas. Įmonė organizuoja išskirtines laisvalaikio ir atostogų keliones grupėms bei siūlo individualiai paruoštus turizmo paslaugų paketus M.I.C.E. (angl. Meetings, incentives, conferences and exhibitions) klientams. Įmonės teikiamų paslaugų paketą sudaro plataus pasirinkimo pažintinės ekskursijos, dviračių ir pėsčiųjų žygiai bei daug kitų aktyvaus laisvalaikio pramogų. Taip pat įmonė organizuoja turizmo pramogas pagal individualius klientų užsakymus. UAB „Baltic Blues“ yra pasaulinių turizmo asociacijų, tokių kaip WATA (angl. World Association of Travel Agencies), ATTA (angl. Adventure Travel Trade Association), ir Lietuvos turizmo asociacijos narė. UAB „Baltic Blues“ atvykstamojo turizmo paslaugas teikia ne tik Lietuvoje, bet ir kitose Baltijos šalyse, Skandinavijoje, Baltarusijoje, Lenkijoje, Rusijoje ir kt.Įmonės strateginis tikslas – stiprinti įmonės konkurencingumą tarptautiniu mastu, siekti stabilaus pajamų augimo didinant pardavimus užsienio rinkose ir užtikrinti aukštą veiklos pelningumą. Įmonė per ilgą savo veiklos laikotarpį identifikavo, kad dalyvavimas tarptautinėse parodose pristatant užsienio rinkoms teikiamas paslaugas yra pats efektyviausias eksporto plėtros būdas. Įmonė vertina, kad didžioji dalis visos produkcijos eksportuojama dėka tiesiogiai tarptautinėse parodose užmegztų santykių su potencialiais klientais. Vadovaujantis turima patirtimi ir siekiant strateginio tikslo yra numatyta ir toliau didinti eksporto apimtis, įsitvirtinant esamose rinkose ir įsiliejant į naujas.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų lėšų.

Membership and reliability

 

 

How to enable JavaScript in your browser